Programski odbor / Program committee

prof. dr. Enes Osmančević, predsjednik (Univerzitet u Tuzli)
doc. dr. Haris Hamidović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof. dr. Almir Peštek (Univerzitet u Sarajevu)
prof. dr. Lazar Radovanović (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
dr. sc. Silvana Tomić Rotim (Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske)
doc. dr. Aleksandra Labus (Univerzitet u Beogradu)
doc. dr. Marina Stanić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
doc. dr. Dino Arnaut (Univerzitet u Zenici)
doc. dr. Hadžib Salkić (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
prof. dr. Jamila Jaganjac (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
doc. dr. Zlatan Begić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Emir Džambegović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Željka Pejić Benko (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Damir Šarić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
dr. sc. Anida Zahirović Suhonjić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc.dr.sc. Sandra Jelčić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc.dr. Katarina Rojko (Fakultet za informacijske študije Novo Mesto)

Organizacioni odbor / Organizational committee


Damir Bećirović, MA ekonomije, predsjednik (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
mr. sc. Edin Zahirović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Admir Čavalić, MA ekonomije (Univerzitet u Tuzli)
Emina Šarić, dipl. oec. (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Nerma Halilagić, BA tržišnih komunikacija (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje