Programski odbor / Program committee

Slika
prof. drEnes Osmančević, predsjednik (Univerzitet u Tuzli)
doc. dr. Haris Hamidović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof. dr. Almir Peštek (Univerzitet u Sarajevu)
prof. dr. Lazar Radovanović (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
dr. sc. Silvana Tomić Rotim (Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske)
doc. dr. Aleksandra Labus (Univerzitet u Beogradu)
doc. dr. Marina Stanić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
doc. dr. Dino Arnaut (Univerzitet u Zenici)
doc. dr. Hadžib Salkić (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
prof. dr. Jamila Jaganjac (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
doc. dr. Zlatan Begić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Emir Džambegović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Željka Pejić Benko (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Damir Šarić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
dr. sc. Anida Zahirović Suhonjić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc. dr. sc. Sandra Jelčić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
doc. dr. Katarina Rojko (Fakultet za informacijske študije Novo Mesto)
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović - Korona (Sveučilište u Zadru)
izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić (Sveučilište u Zadru)
doc. dr. sc. Vesna Kalajžić (Sveučilište u Zadru)
doc. dr. sc. Marijana Ražnjević Zdrilić (Sveučilište u Zadru)

*Članovi Programskog odbora su ujedno i recezenti radova.

Organizacioni odbor / Organizational committee


Dr. sc. Damir Bećirović, predsjednik (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
mr. sc. Edin Zahirović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Admir Čavalić, MA ekonomije (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Emina Šarić, dipl. oec. (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Nerma Halilagić, BA tržišnih komunikacija (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje