Programski odbor / Program committee


doc. dr. Haris Hamidović, predsjednik (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof. dr. Almir Peštek (Univerzitet u Sarajevu)
doc. dr. Kenan Mahmutović (Univerzitet u Bihaću)
prof. dr. Lazar Radovanović (Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
prof. drNataša Šarlija (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
prof. dr. Najil Kurtić (Univerzitet u Tuzli)
prof. dr. Enes Osmančević (Univerzitet u Tuzli)
dr. sc. Silvana Tomić Rotim (Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske)
doc. dr. Aleksandra Labus (Univerzitet u Beogradu)
doc. dr. Marina Stanić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
doc. dr. Nihad Mešanović (Univerzitet u Tuzli)
doc. dr. Merdžana Obralić (International Burch University)
doc. dr. Dino Arnaut (Univerzitet u Zenici)
doc. dr. Hadžib Salkić (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
prof. dr. Jamila Jaganjac (Univerzitet “VITEZ” Vitez)
doc. dr. Zlatan Begić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Emir Džambegović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Željka Pejić Benko (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
doc. dr. Damir Šarić (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)

Organizacioni odbor / Organizational committee


Damir Bećirović, MA ekonomije, predsjednik (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
prof. dr. Dejan Jelovac (Fakulteta za informacijske študije Novo mesto)
doc. dr. Katarina Rojko (Fakulteta za informacijske študije Novo mesto)
mr. sc. Edin Zahirović (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Amela Bešlagić, MA ekonomije (Internacionalna poslovno - informaciona akademij Tuzla)
Anida Zahirović Suhonjić, MA ing. org. nauka (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
Admir Čavalić, MA ekonomije (Univerzitet u Tuzli)
Emina Šarić, dipl. oec. (Internacionalna poslovno - informaciona akademija Tuzla)
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje