Slika
Emina Džafić je trogodišnji studij Informacione tehnologije na IPI Akademiji upisala 2015. godine, odmah nakon završetka srednje škole.

Tada je njen izbor bio IT jer se taj sektor razvijao velikom brzom a tako je i dan danas ostalo. Nakon diplomiranja na IT smijeru, zadovoljna stečenim znanjem, svoje školovanje je nastavila tako što je upisala četvrtu godinu, Informatiku i računarstvo.

Nakon završetka četvrte godine, dobija posao za samo nekoliko dana.

"Zaposlena sam na poziciji grafičkog i web dizajnera u jednoj internacionalnoj kompaniji. Iako ovaj posao nije direktno vezan za IT,  mnogome su mi pomogla znanja stečena na IPI Akademiji. Za svaku oblast poslovanja sam imala osnovu i temelj na kojem sam mogla graditi svoje vještine. U firmi u kojoj radim sam zaposlena preko dvije godine i zaista potvrđujem, IPI Akademija je ispunila svoje obećanje da je njihov studij - studij po mjeri poslodavca. Svim srednjoškolcima koji svoje školovanje planiraju nastaviti u oblasti IT-a, marketinga i ekonomije od srca preporučujem IPI Akademiju", naglašava Emina Džafić. 

Uspješne priče alumni studenata

Slika
Najbolji način za započeti sedmicu je obogatiti je pozitivnim pričama. Danas donosimo priču o uspjehu našeg diplomanta, Harisa Arnautovića. Haris je 2015. godine upisao studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment, a kasnije se opredijelio za smjer Informatički menadžment. U 2018. godini stekao je zvanje Bachelor ekonomije za informatički menadžment i jedan je od osnivača naše studentske organizacije Studentski klub IPI Akademije.

Haris ističe da je jedna od najpozitivnih stvari vezanih za IPI Akademiju, nastavni kadar. 
"U pitanju su mladi stručnjaci iz realnog sektora koji su u prvu ruku prijatelji svim studentima, pa tek onda predavači i profesori. Sa mnogima sam i danas dan u kontatku, razmijenjujući ideje o projektima u budućnosti."

Trenutno radi na poziciji Specijaliste za sisteme podataka i izvještavanje, te se također nastavio školovati kroz različite edukacijske programe. Dobitnik je stipendije za pohađanje kurseva na EU Business School i Harvardu. Nakon suosnivanja i aktivnog rada u našem studentskom udruženju "Studentski klub IPI Akademije", Haris je nastavio svoj volonterski angažman u BH Futures Foundation, gdje je trenutno član Student and Young Professional Leadership Committee i Koordinator za vanjsku saradnju i partnerstva.

Slika
Mejra Klapić upisala je IPI Akademiju 2015. godine, studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžent, smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije a 2018. godine uspješno je odbranila Završni rad i stekla zvanje Bachelor ekonomije zabankarstvo, osiguranje i finansije. Gdje je Mejra danas, i koje je njeno mišljenje o IPI AkademijI?

"Odmah po završetku studija dobila sam priliku da obavljam pripravnički staž u Općini Banovići na poslovima finansija. IPI Akademija mi je pružila posebna znanja i vještine iz oblasti ekonomije, čijom primjenom danas zaista jesam konkuretna na tržištu rada. Ono sto posebno treba istaći, jeste da su nastavni programi prilagođeni savremenim potrebama tržišta rada a beneficije takvog studija sponzala sam tek kada sam se počela suočavati sa poslovnim problemima koje sam primjenjujući svoje znanje vrlo lako uspjela rješavati. Također, obavljena stručna praksa mi je znatno pomogla da se brzo prilagodim poslovnom okruženju."


Slika
Nerma Halilagić, mlada i inspirativna dama koja iz dana u dan pokazuje da rad i disciplina mogu imati bezgraničan rezultat. Osim što smo ponosni što je studirala na našoj ustanovi, izuzetno ohrabrujuće je što Bosna i Hercegovina raspolaže proaktivnim i nesebičnim individuama poput Nerme Halilagić. 

Nerma je prošle akademske godine uspješno odbranila završni rad i time okončala preddiplomski studij na IPI Akademiji, odsjek Tržišne komunikacije. Upravo se tokom studija zainteresovala i usmjerila u polja marketinga i odnosa sa javnošću (PR). Kako kaže, potakla je činjenica jer uživa u komunikaciji sa drugim ljudima. Pored toga što je ostvarila izuzetan uspjeh tokom studija sa prosječnom ocjenom 9.9, bila je jedna od najaktivnijih studenata/ica na našoj ustanovi, što pokazuje i to da je jedan od osnivača/ica studentskog udruženja "Studentski klub IPI Akademije". Skoro dvije godine je djelovala kao sekretar i projektna koordinatorica u udruženju gdje je, zajedno sa kolegama, implementovala nekoliko društveno korisnih projekta u Tuzli i Bosni i Hercegovini.

Danas Nerma pohađa II ciklus studija na Sveučilištu u Mostaru, odsjek Marketing, i zaposlena je u timu odijela "Marketing i PR" na IPI Akademiji. Još kao studentica sprovodila je i nekoliko istraživanja na teme potrošačkog etnocentrizma i online marketinga visokoškolskih ustanova, čime pokazuje anagažovanost u akademskom, realnom i nevladinom sektoru.

Slika
Zašto studirati na IPI Akademiji najbolje je pitati naše diplomce, koji već sada na tržištu rada primjenjuju stečena znanja i vještine. Kemal Klapić upisao je IPI Akademiju 2014./2015. akademske godine i tokom svog studija isticao se kao jedan od izuzetno marljivih, sposobnih i ambicioznih studenata.

"Diplomant sam prve generacije studenata IPI Akademije u Tuzli, smjer: infromacione tehnologije. Tokom studija imao sam priliku sticati znanje od brojnih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i poduzetništva. Također, imao sam priliku za stručno osposobljavanje u nekoliko IT kompanija što je doprinijelo mom iskustvu. Po završetku studija počeo sam sa stručnim osposobljavanjem u RMU Banovići, u službi za Informaciono komunikacione tehnologije. Nakon stručnog osposobljavanja stupio sam u radni odnos u sarajevskoj kompaniji Cloud IT gdje radim na poslovima upravljanja, digitalizacije i skladištenja dokumentacije, kao i unaprijeđenja poslovnih procesa." (Kemal Klapić)

Slika
Almedina Mušanović završila je studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer Bankarstvo, osiguranje i finansije) na IPI Akademiji. Poslije završenog studija dobila je priliku da obavlja pripravnički staž na poslovima komercijalne službe u JP "Elektroprivreda BiH" d.d. 

Šta Almedina kaže o IPI Akademiji? 
"Akademija mi je pružila znanje iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Omogućila mi je priliku za daljim ličnim razvojem, usavršavanjem i napredovanjem. Sam studij je vrlo zanimljiv te sam se u istom pronašla od samog početka školovanja. Za akademiju imam samo riječi hvale, a posebno moram istaći izuzetnu ažurnost i stručnost profesora, kao i njihovu odličnu komunikaciju sa studentima, koja je od velikog značaja."

Slika
Zinaida Avdibegović, studentica prve generacije na IPI Akademiji, svoj studij završila je 2018. godine i stekla zvanje Bachelor tržišnih komunikacija.

"Studirati na IPI Akademiji, za mene je predstavljalo jedan naučni izazov, u kom sam se pored svog stečenog znanja i kompetencija u struci, a zahvaljujući vrhunskim i nesebičnim stručnjacima iz oblasti PR-a, informacionih tehnologija, savremenog poslovanja, projektnog menadžmenta, direktnog marketinga, multimedije i dr., uvjerila u istinost Akademijinog slogana „Studij po mjeri poslodavca“. Danas sa sigurnošću tvrdim da su svi diplomanti IPI Akademije hodajuće reklame i najbolji primjer stručnjaka, kakvi nam danas trebaju na bh. tržištu rada, te koliko je važna praksa i konkretna iskustva onih koji Vas podučavaju. Kao tadašnji predstavnik studenata u Senatu ustanove, danas kao diplomant prve generacije, smatram se „ambasadorom“ IPI Akademije gdje god mi to prilike dozvoljavaju, te širim samo pozitivnu priču o našoj najboljoj riznici znanja, ali i inkubatoru prijateljstva, Internacionalnoj poslovno-informacionoj akademiji u Tuzli!

Kao Bachelor tržišnih komunikacija, pored brojnih društvenih aktivnosti , trenutno sam uposlena u Informativno-kulturnom centru u Kladnju, na poslovima pružanja konsalting usluga širokog spektra, multidisciplinarnih stručnih oblasti, a koje sam usavršila na IPI Akademiji." (Zinaida Avdibegović)

Slika
Mustafa Bešić, diplomirao je 2018. godine na studijskom programu Informacione tehnologije i stekao zvanje bachelor - inžinjer informacionih tehnologija. Kroz studij se isticao svojom upornošću, marljivošću i aktivnim radom. Vrlo brzo nakon diplomiranja upisao je master na Fakultetu za informacijske študije u Novom Mesto (Slovenija). Mustafa sada živi u Sloveniji, studira i radi kao IT Specialist u kompaniji "Mikrografija d.o.o".

Slika
Sead Nišić, diplomirao je 2018. godine na studijskom programu Informacione tehnologije i stekao zvanje bachelor - inžinjer informacionih tehnologija. Odmah nakon prvog ciklusa studija upisao je master na Fakultetu za informacijske študije u Novom Mesto (Slovenija). Sead sada živi u Sloveniji, studira i radi u kompaniji "Mikrografija d.o.o".

Slika

U akademskoj 2015./2016. Adi je upisao studijski program Tržišne komunikacije na IPI Akademiji. Kao izrazito marljiv, vrijedan i aktivan student uvijek je briljirao izvršavajući svoje studentske obaveze, što dokazuje i to da je kroz svoj studij ostvario izvanredan rezultat. Dobitnik je nagrade Grada Tuzla za natprosječan uspjeh u akademskoj 2016./2017. godini. U novembru, 2018. godine uspješno je odbranio svoj Završni rad o temi "Uticaj oglašavanja na ponašanje potrošača u procesu kupovine", ocjenom 10, te stekao zvanje Bachelor tržišnih komunikacija.

Upisao je Master studij na Fakultetu ekonomije i biznisa, Univerziteta u Mariboru (Slovenija). 

Adi ima izuzetno izražene komunikacijske i organizacijske vještine koje su rezultirale brojnim nastupima, radijskim i tv gostovanjima.

Bio je aktivan član studentske organizacije, gdje je učestvovao na velikom broju projekata. Predstavljao je ekipu Studentskog kluba na TEDxYouth Ilidža konferenciji i bio dio organizacionog tima u realizaciji projekta "Studentski informator". Uloga Marketing&PR menadžera pripala mu je na projektu "F41 i ja" a svojim predstavljanjem na premijeri filma uspio je da oduševi cijelu publiku. Sa košarkaškom ekipom IPI Akademije, 2017. godine osvojio je II mjesto na Međuuniverzitetskim susretima Balkanijada, a 2018. su osvojili III mjesto.

Ponosni smo što su dio naše ustanove mnogi uspješni mladi ljudi, kreatori bolje budućnosti. Našem kolegi želimo mnogo sreće i uspjeha u daljem školovanju

0 0