Ovdje možete pronaći korisne informacije i obavještenja vezana za nastavu.

Nastava

Izmijenjeni i dopunjeni Plan realizacije nastave za ak. 2020./21. godinu

Termini ispita za studente apsolvente i imatrikulante u ak. 2020./21. godini, mjesec februar

Termini ispita za studente apsolvente i imatrikulante u ak. 2020./21. godini, mjesec januar

Termini ispita, zimski semestar ak. 2020./21. godine

Termini ispita za studente apsolvente i imatrikulante u ak. 2020./21. godini, mjesec novembar

Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar ak. 2020/21.

Termini ispita za dodatni ispitni rok ak. 2019/20. godine

Plan realizacije nastave, akademska 2020./21. godina

Kalendar organizacije i realizacije nastave i ispita ak. 2020/21. godine

Termini ispita za septembarski rok

Tabela mentora dodijeljenih od strane Senata IPI Akademije

Izmijenjeni Kalendar nastave, 26.05.2020. godine

Termini ispita za junsko-julski rok ak. 2019/20.

Termini ispita za aprilski rok ak. 2019/20.

Raspored za ljetni semestar ak. 2019/20. godine

Raspored predavanja i vježbi zimski semestar ak.2019./20

Kalendar organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019./20.

Plan realizacije nastave za ak. 2019./20. godinu

Kalendar nastave ak. 2018/19.
0 0