Nastava

Ovdje možete pronaći korisne informacije i obavještenja vezana za nastavu.

Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar ak. 2020/21.

Termini ispita za dodatni ispitni rok ak. 2019/20. godine

Kalendar organizacije i realizacije nastave i ispita ak. 2020/21. godine

Termini ispita za septembarski rok

Termini ispita za apsolvente i imatrikulante - april ak. 2019/20.

Izmijenjeni Kalendar nastave, 26.05.2020. godine

Termini ispita za junsko-julski rok ak. 2019/20.

Termini ispita za aprilski rok ak. 2019/20.

Raspored za ljetni semestar ak. 2019/20. godine

Termini ispita za januarsko-februarski rok ak. 2019/2020.

Termini ispita za apsolvente i imatrikulante - januar ak. 2019/20.

Termini ispita za apsolvente i imatrikulante - decembar ak. 2019/20.

Raspored predavanja i vježbi zimski semestar ak.2019./20

Kalendar organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019./20.

Plan realizacije nastave za ak. 2019./20. godinu

Termini ispita za septembarski rok ak. 2018/2019.
Termini ispita za junsko-julski rok ak. 2018./19.
Odluka o ovjeri ljetnog semestra ak. 2018/19.
Kalendar nastave ak. 2018/19.
0 0