Contact information

Address:
Kulina bana br. 2 (Skver)
Tuzla
75000
Bosna i Hercegovina

Telephone:
+387 35 258 454
+387 62 062 657
 

Director
Dr. sc. Damir Bećirović 
direktor@ipi-akademija.ba
+ 387 62 062 657

 

Students services

Emina Šarić, dipl.oec. 
studentska@ipi-akademija.ba
+ 387 35 258 454

 

Library

Indira Hadžić
info@ipi-akademija.ba
+ 387 35 258 454

0 0