Tržišne komunikacije (180 ECTS)

Tržišne komunikacije su branša u ekspanziji, kako po broju novih poslovnih subjekata, tako i po broju novozaposlenih u njima, osim toga, godinama rastu izdaci za oglašavanje, odnose s javnostima, dizajn proizvoda i usluga i druge vidove tržišnih komunikacija. 

Savremene tržišne komunikacije su od ogromno značaja za poslovanje savremenog preduzeća, utoliko prije što je komunikacija postala globalnom a svijet je postao komunikacijska mreža. Razumijevanje komunikacijske mreže, upravljanje njome, jedan je od glavnih ciljeva studijskog programa Tržišne komunikacije. Diplomanti studijskog programa ''Tržišne komunikacije'' će dobiti visokoprofesionalno obrazovanje i temeljna znanja iz oblasti menadžmenta, medijskog poslovanja, odnosa s javnostima, poslovnih komunikacija, multimedijskog dizajna, informacionih tehnologija, direktnog marketinga i upravljanja s ključnim kupcima i poslovnih procesa. Polazeći od toga da kreativnost postaje pokretač savremenih društvenih i ekonomskih promjena, u okviru studijskog programa, posebno su naglašeni aspekti kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama,  rukovođenje kreativnim procesom uz istovremeno poznavanje i naprednih ICT i kanala komuniciranja, kao i poslovnih procesa. Na osnovu širokog interdisciplinarnog znanja koje stiču na ovom studijskom programu, diplomanti se mogu lako i jednostavno uključiti u kreativni radni proces u različitim organizacijama. 

Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor tržišnih komunikacija.

Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vanredni studij i studij učenjem na daljinu.

Uspješna realizacija studijskog programa Tržišne komunikacije omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na ovom studijskom programu će omogućiti:
 • Poznavanje i razumijevanje temeljnih naučnih disciplina kao podloge za usvajanje potrebnih stručnih znanja
 • Poznavanje i razumijevanje osnovnih ekonomskih pojmova, kao i osnova menadžmenta
 • Poznavanje  vještina komunikacije interpersonalno i u malim grupama, ali i poznavanje različite vidove organizacione komunikacije i odnosa sa javnostima
 • Poznavanje mogućnosti naprednih ICT u kontekstu kreiranja tržišnih komunikacija
 • Raspolaganje znanjima i vještinama iz primijenjenih područja poslovne komunikacije, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija
 • Temeljna znanja vezana za dizajn vizuelnih komunikacija i informatičku podršku izdavaštvu
 • Poznavanje mogućnosti primjene Interneta u marketingu, odnosno, tehnika i oruđa koje omogućava nternet marketing 
 • Sposobnost kreiranja brenda i razvoj brenda na Internetu.
 • Razumijevanje osnovnih elemenata forme u vizualnom oblikovanju, a koji se primjenjuju u rješavanju dizajnerskog zadatka 
 • Poznavanje pregovaračkih strategija, sastava pregovaračkog tima, priprema pregovora i sistemi podrške pregovaranju.
 • Poznavanje i razumijevanje online komunikacija i komunikacijskih normi
 • Sposobnost dizajniranja web stranica 
 • Poznavanje interkulturalnog menadžmenta i razumijevanje kulturnih razlika i pravila učesnika u poslovanju iz različitih krajeva svijeta
 • Poznavanje metoda istraživanja tržišta i primjene informatike u istraživanju tržišta
Završetak studija na studijskom programu “Tržišne komunikacije”, zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja,  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 
Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:
 • Na poslovima menadžera u online i drugim organizacijama
 • Na poslovima novinara specijaliste za ekonomske teme
 • Na poslovima web dizajnera
 • U sektoru odnosa s javnošću i poslovne komunikacije
 • Kao glasnogovornik (PR) u privatnim i javnim, poslovnim ili drugim organizacijama
 • U marketinškim i reklamnim agencijama
 • U sektoru marketinga i istraživanja tržišta
 • Pružanje konsalting usluga iz oblasti medija i poslovnih komunikacija
 • Na poslovima brend menadžera
 • U sektoru upravljanja s kupcima
 • Na poslovima vođenja, održavanja i organizacije rada u klasičnom izdavaštvu
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije.
Spisak obaveznih predmeta:
 
 1. Osnove komunikologije
 2. Poslovna informatika
 3. Poslovno komuniciranje
 4. Upravljanje prodajom i pregovaranje
 5. Multimedijske tehnologije
 6. Dizajn vizuelnih komunikacija
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Računarska grafika i animacija
 9. Odnosi s javnošću
 10. Osnove marketinga i Internet marketing
 11. Oglašavanje
 12. Multimedijsko izdavaštvo
 13. Digitalna fotografija
 14. Publicitet i sponzorstvo
 15. Direktni marketing
 16. Web dizajn
 17. Video produkcija
0 0