Sistem upravljanja kvalitetom

Upravljanje kvalitetom je ključni institucionalni mehanizam koji omogućava menadžmentu IPI Akademije da sistemski prati i poboljšava procese rada i postiže dosljedan kvalitet u svim procesima, resursima, organizacionoj strukturi i odgovornosti za sljedeća područja:

 

- izvođenje nastave i osiguranje kvaliteta studijskih programa

- ocjenjivanje studenata

- upravljanje ljudskim resursima

- kvalitet, dostupnost i efikasnost materijalno-tehničkih resursa

- javnost rada

- saradnja sa privredom i poslodavcima

- mobilnost i međunarodna saradnja

- zadovoljstvo internih i eksternih korisnika

 

Na taj način osigurava se visok kvalitet nastave, te nastavnog i nenastavnog osoblja, visoka efektivnost, dostatnost i dostupnost kvalitetne opreme, u službi realizacije studijskih programa, ispunjenja zahtjeva studenata i drugih korisnika usluga i zadovoljenja zahtjeva društva u cjelini.

 

Cilj upravljanja kvalitetom na IPI Akademiji je uspostavljanje kvaliteta, kontrola kvaliteta, unapređenje kvaliteta, osiguranje kvaliteta i dostizanje kulture kvaliteta. Za ostvarivanje ovih ciljeva, Senat IPI Akademije je osnovao Odbor za osiguranje kvaliteta, koji ima koordinirajuću ulogu u cjelokupnom procesu uspostavljanja, kontrole, unapređenja i osiguranja kvaliteta na IPI Akademiji.

 

Opredjeljenje IPI Akademije je da radi u cilju dostizanja generalnih indikatora napretka:

  1. Izrađeni efektivni i realno sprovodivi relevantni dokumenti za osiguranje kvaliteta;
  2. Postavljeni jasni ciljevi razvoja koje dobro razumiju i provode svi uključeni;
  3. Uključeni svi unutarnji akteri u samoocjenjivanje i aktivnosti unaprjeđenja rada;
  4. Student u centru pažnje, u procesu učenja i ostvarivanja očekivanih ishoda učenja;
  5. Spremnost svih na kritičko samoocjenjivanje i vlastiti razvoj;
  6. Dokumentovani i sistemski praćeni i vrednovani radni procesi.
0 0