Savremeno poslovanje i informatički menadžment (180 ECTS)

Savremene poslovne procese karakteriše široka primjena informatike u svim aspektima poslovanja. Stoga je cilj studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment upoznati studente s novim ekonomskim i informatičkim spoznajama, konceptima i poslovnim modelima poduzetništva koje je utemeljeno na znanju. Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment nudi sticanje opštih kompetencija koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, pri čemu studenti stiču kompetencije iz područja savremenog poslovanja i informatičkog menadžmenta potrebne za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. 

Trajanje studija na ovom studijskom programu je tri godine (6 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova.

Na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment predviđeno je da se studenti nakon završetka prve godine opredjeljuju za jedan od tri smjera. Ponuđeni smjerovi su:
 • Informatički menadžment
 • Računovodstvo
 • Bankarstvo, osiguranje i finansije 
Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručna zvanja Bachelor ekonomije za informatički menadžment, Bachelor ekonomije za računovodstvo i Bachelor ekonomije za bankarstvo, osiguranje i finansije.

Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vanredni studij i studij učenjem na daljinu.
Informatički menadžment
Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije  za informatički menadžment.

Spisak obaveznih predmeta:

 1. Osnove ekonomije
 2. Poslovna informatika
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Menadžment
 6. Osnove računovodstva i izvještavnja
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Primijenjeni finansijski menadžment
 9. Osnove marketinga i internet marketing
 10. Programski jezici i programiranje
 11. Trgovinsko poslovanje
 12. Elektronsko poslovanje
 13. Baze podataka
 14. Planiranje i analiza poslovanja
 15. Elektronska trgovina
 16. Elektronsko bankarstvo i platni promet
 17. Poduzetništvo
Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)
Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Informatički menadžment) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na studijskom Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Informatički menadžment) će omogućiti:
 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
 • Temeljna znanja o funkcionisanju i ustroju organizacije, značaju poslovnih procesa te načinu na koji se mogu efikasno organizovati i podržati informacionom tehnologijom
 • Sposobnost razvijanja poslovnih informacionih sistema u svom radnom okruženju
 • Sposobnost prepoznavanje poslovnih problema koji su podesni za rješavanje pomoću naprednih ICT
 • Sposobnost upravljanja i implementacije informacijskih poslovnih sistema
 • Sposobnost kompetentnog vođenja informatičkih projekata 
 • Sposobnost oblikovanja baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Poznavanje suštine i ovladavanje konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primjenu stečenih znanja
 • Poznavanje i razumijevanje ekonomskih pojmova, finansijskog planiranja i načina finansiranja preduzeća
 • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Poznavanje osnova berzanskog poslovanja kao i primjene Interneta u berzanskom poslovanju
 • Poznavanje osnova računovodstva i softverskih paketa za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
 • Poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata bankarskog poslovanja 
 • Sposobnost finansijske analize kroz primjenu softverskih oruđa, kao i sposobnost izrade biznis planova
 • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja
Mogućnosti zaposlenja
Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment(smjer: Informatički menadžment) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 
Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:
 
 • U svim odjeljenjima preduzeća iz oblasti ICT
 • Ma mjestu projekt menadžera zaduženog za provođenje projekata iz oblasti ICT
 • Na poslovima prodaje u kompanijama koje se bave prodajom informatičke opreme i tehnologije
 • Na poslovima menadžera za elektronsko poslovanje
 • Na poslovima menadžera u online kompanijama
 • U finansijsko-računovodstvenim odjelima preduzeća
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u bankama i osiguravajućim društvima
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije
Računovodstvo
Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije za računovodstvo.


Spisak obaveznih predmeta:

 1. Osnove ekonomije
 2. Poslovna informatika
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Menadžment
 6. Osnove računovodstva i izvještavanja
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Primijenjeni finansijski menadžment
 9. Javne finansije
 10. Finansijsko računovodstvo
 11. Poslovno pravo i porezi
 12. Troškovno računovodstvo
 13. Bankarsko poslovanje
 14. Primjena upravljačkog računovodstva
 15. Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava
 16. Računovodstvo budžeta i neprofitnih organizacija
 17. Revizija

Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) nudi sticanje opštih kompetencija koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, pri čemu studenti stiču široku lepezu znanja, vještina i kompetencije iz područja savremenog poslovanja potrebnih za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. 

Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na ovom studijskom programu će omogućiti:
 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
 • Sticanje znanja koja omogućuju obavljanje i vođenje različitih poslova u računovodstvu u različitim poslovnim subjektima
 • Sposobnost obavljanja poslova organizovanja računovodstva, vođenje knjigovodstvene evidencije, donošenje odluka iz oblasti računovodstva i revizije
 • Sposobnost izrade internih izvještaja za potrebe planiranja, kontrole i revizije, pripreme i prezentovanje eksternih izvještaja
 • Sposobnost obavljanja poslova u procesu interne kontrole, te interne i eksterne revizije
 • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Poznavanje softverskih paketa neophodnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
 • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Računovodstvo) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 

Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

 • U svim privrednim subjektima na različitim poslovima u računovodstvenim službama (konter, bilansis, knjigovođa glavne knjige, knjigovođa salda-konti, knjigovođa materijalnog knjigovodstva, knjigovođa robnog knjigovodstva, knjigovođa dugotrajne imovine, knjigovođa plaća, knjigovođa poreza)  
 • Na pozicijama rukovođenja poslovima računovodstva i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama 
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u različitim privrednim subjektima
 • Na poslovima interne, eksterne i državne revizije
 • Na poslovima finansijskog menadžera
 • Na poslovima finansijskog analitičara
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije
Bankarstvo, osiguranje i finansije

Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor ekonomije za za bankarstvo, osiguranje i finansije.

 Spisak obaveznih predmeta:

 1. Osnove ekonomije
 2. Poslovna informatika
 3. Ekonomika i organizacija poslovanja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Menadžment
 6. Osnove računovodstva i izvještavanja
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Primijenjeni finansijski menadžment
 9. Javne finansije
 10. Finansijsko računovodstvo
 11. Poslovno pravo i porezi
 12. Troškovno računovodstvo
 13. Bankarsko poslovanje
 14. Planiranje i analiza poslovanja
 15. Elektronsko bankarstvo i platni promet
 16. Međunarodne poslovne finansije
 17. Berzansko poslovanje

Kompetencije i vještine koje se  stiču kvalifikacijom (diplomom)

Studijski program Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) nudi sticanje opštih kompetencija koje se temelje na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju, pri čemu studenti stiču široku lepezu znanja, vještina i kompetencije iz područja savremenog poslovanja potrebnih za uspješan razvoj i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata i povećanje konkurentske prednosti poduzeća u kojem su zaposleni. Osim pomenutih opštih kompetencija, studijski program omogućava sticanje posebnih kompetencija temeljenih na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje savremenog bankarstva, osiguranja i finansija odnosno ''industrije finansijskih usluga'', prema najvišim svjetskim standardima.

Uspješna realizacija studijskog programa Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) studentima će omogućiti:
 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti 
 • Sticanje kvalitetnih (savremenih i neposredno upotrebljivih) znanja iz najvažnijih naučnih disciplina savremene ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja i drugih srodnih naučnih disciplina
 • Osposobljenost za poslove operativnog i strateškog finansijskog menadžmenta u trgovačkim društvima, bankama i drugim finansijskim institucijama, uz poznavanje najnovijih finansijskih proizvoda
 • Sposobnost primijene  savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Poznavanje poslovnih aktivnosti na tržištu kapitala sa akcentom na berzansko i brokersko poslovanje, kao i primjenu Interneta u berzanskom poslovanju
 • Poznavanje osnova računovodstva i softverskih paketa za samostalno vođenje poslovnih knjiga 
 • Poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata bankarskog poslovanja, 
 • Sposobnost finansijske analize kroz primjenu softverskih oruđa, kao i sposobnost izrade biznis planova
 • Osposobljavanje za pokretanje vlastitih poslovnih subjekata
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu Savremeno poslovanje i informatički menadžment (smjer: Bankarstvo, osiguranje i finansije) zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 

Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

 • Bankama i drugim finansijskim organizacijama kao i u državnoj administraciji
 • U osiguravajućim kompanijama, penzijskim i zdravstvenim fondovima
 • Na poslovima finansija, računovodstva, revizije, marketinga i menadžmenta u kompanijama koje se bave bankarstvom, osiguranjem, kao i u organizacionim cjelinama preduzeća iz različitih privrednih oblasti u domenu finansija
 • U finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou, brokersko-dilerskim društvima, u investicionim fondovima
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u bankama i osiguravajućim društvima
 • Na poslovima portfolio menadžmenta
 • Na poslovima Risk menadžera i aktuarskim poslovima
 • Na poslovima posrednika i zastupnika u osiguranju, poslovima procjenitelja rizika i šteta u osiguranju
 • Na poslovima finansijskih stručnjaka (menadžeri za lokalne finansije, finansijska tržišta, agro-ruralne finansije, itd.)
 • Na poslovima finansiranja projekata, kao i u međunarodnim organizacijama koje se bave finansiranjem razvoja
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije
0 0