Informacione tehnologije (180 ECTS)

U doba kad informacione tehnologije postaju sve prisutnije u svim aspektima poslovanja, studenti na studijskom programu Informacione tehnologije će kroz sticanje temeljnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija i poslovnih procesa, biti sposobni uključiti se u transformaciju i pripremu organizacija za poslovanje u uslovima "digitalne ekonomije". Završetkom studija na ovom studijskom programu stiču se potrebna znanja i vještine za rad u organizacijama privatnog i javnog sektora na poslovima uvođenja, održavanja i primjene informacijske tehnologije u poslovnim procesima. Diplomanti studijskog programa Informacione tehnologije će poznavati informacione sisteme, baze podataka, programiranje u različitom okruženju, osim toga poznavat će i koncept poslovnih procesa, te metode informacione podrške tim procesima. Bogat izbor sadržaja iz ekonomije i drugih društvenih disciplina diplomantima omogućava širok pogled na događanja u savremenom društvu i uključivanje informacionih tehnologija u društvene i poslovne okvire. Osim toga, poznavanje istraživačkih metoda će im omogućiti prikupljanje i obradu velike količine podataka, uz dobivanje  korisnih informacija. Na osnovu širokog interdisciplinarnog znanja koje stiču na ovom studijskom programu, diplomanti se mogu lako i jednostavno uključiti u kreativni radni proces u različitim organizacijama.

Trajanje studija na ovom studijskom programu je tri godine (6 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 180 ECTS studijskih bodova. Završetkom ovog studijskog programa student stiče stručno zvanje Bachelor-inženjer informacionih tehnologija.

Način izvođenja studija
Studij na ovom studijskom programu će se organizovati kao redovni studij, vanredni studij i studij učenjem na daljinu.

Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)
Uspješna realizacija studijskog programa Informacione tehnologije omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržištu rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na studijskom programu Informacione tehnologije će omogućiti:
 • Sticanje temeljnih teorijskih znanja vezanih uz razvoj i implementaciju programske podrške i informacionih sistema
 • Poznavanje uloge i značaja informatike u poslovnom subjektu i osposobljavanje za razvijanje poslovnih informacionih sisteme u svom radnom okruženju
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanje poslovnih problema koji su podesni za rješavanje pomoću naprednih ICT
 • Sposobnost planiranja i oblikovanja komponenti složenih informacionih sistema, kao što su: savremene tehnologije razvijanja poslovnih aplikacija i modeliranja podataka, upotreba programskih razvojnih oruđa, sigurnosne tehnologije operacijskih sistema i mreža 
 • Poznavanje i sposobnost primjene metoda u razvoju programske podrške jednostavnim organizacijskim procesima na nivou izvođenja 
 • Sposobnost administracije i održavanja računarskih mreža
 • Poznavanje suštine i ovladavanje konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primjenu stečenih znanja
 • Poznavanje i implementacija različitih modela elektronskog poslovanja ( e-trgovina, e-marketing, e-bankarstvo, m-trgovina)
 • Shvaćanje sigurnosnih aspekata problematike elektronskog poslovanja
 • Osposobljenost za projektovanje i razvoj informacionih sistema
 • Poznaju osnove revidiranja poslovnih informacionih sistema (PIS), analiziranja poslovnih prevara u okviru PIS i ocjene rizika prilikom planiranja PIS
 • Sposobnost oblikovanja baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Poznavanje i razumijevanje osnovnih ekonomskih pojmova, finansijskog planiranja i načina finansiranja preduzeća
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka
 • Sposobnost projektovanja i održavanja web stranica
 • Prilagođavanje softverskih proizvoda potrebama organizacije koja ih koristi 
 • Razvoj multimedijskih resursa
 • Ovladavanje praktičnim znanjima koja omogućavaju pokretanje  i vođenje vlastitih poslovnih projekata.
Mogućnosti zaposlenja
Završetak studija na studijskom programu Informacione tehnologije zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja  nudi široke mogućnosti zaposlenja. 
Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:
 • Kao projektant informacionih sistema
 • U IT odjeljenjima u preduzećima i javnim ustanovama
 • U svim odjeljenjima preduzeća iz oblasti ICT
 • Svim organizacijama koje nemaju samostalno IT odjeljenje, ali je potrebno pored rada na informatičko-komunikacijskih poslova obavljati i druge poslovne zadatke
 • Kao IT konsultant/specijalista/menadžer 
 • Kao web programer i web dizajner
 • Kao administrator računarskih sistema, računarske mreže i baze podataka
 • Kao sistem administrator 
 • Kao specijalista analitičar baza podataka
 • Kao voditelj službe pomoći korisnicima aplikacija
 • Na poslovima menadžera za elektronsko poslovanje
 • Na poslovima menadžera u online kompanijama
 • Na poslovima menadžera za e-bankarstvo, e-trgovinu, e-usluge (obrazovanje, uprava)
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije.
Spisak obaveznih predmeta:
 
 1. Matematika
 2. Uvod u računarstvo i informacione tehnologije
 3. Osnove programiranja
 4. Uvod u informacione sisteme
 5. Strukture podataka i algoritmi
 6. Operativni sistemi
 7. Poslovni engleski jezik
 8. Programski jezici i programiranje
 9. Računarske mreže
 10. Razvoj i izgradnja informacionih sistema
 11. Baze podataka
 12. Elektronsko poslovanje
 13. Objektno programiranje
 14. Elektronska trgovina
 15. Elektronsko bankarstvo i platni promet
 16. Web programiranje
 17. Tehnologije i sistemi za podršku korisnicima
0 0