Postani dio IPI tima!

Slika

Konkurs za upis studenata na Visoku školu "Internacionalna poslovno informaciona akademija" Tuzla objavljuje se svake godine u mjesecu junu (prvi upisni rok) i mjesecu avgustu (drugi upisni rok).

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Podnošenje prijava na Konkurs za upis studenata u akademsku 2022/23. godinu vršit će se od 04.07.2022. godine do 11.07.2022. godine.

Prijemni ispit će se održati 12.07.2022. godine u prostorijama Visoke škole u dva termina:

- sa početkom u 10:00 sati

- sa početkom u 16:00 sati.

Kandidati mogu pristupiti prijemnom ispitu u samo jednom od ponuđenih termina.

Privremena rang lista kandidata se objavljuje 13.07.2022. godine.

Konačna rang lista kandidata se objavljuje 19.07.2022. godine.


Upis primljenih kandiidata obaviti će se od 20.07.2022. do 29.07.2022.

Potrebna dokumentacija

Za prijavu na konkurs potrebno Vam je:

REDOVNI STUDENTI 
 • Original diploma o završenoj srednjoj školi
 • Original svjedodžbe iz I, II, III i IV razreda srednje škole
 • Uvjerenje o eksternoj maturi
 • Cips ili ovjerena kopija lične karte
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija)
 • Ispunjen prijavni obrazac

VANREDNI STUDENTI 
 • Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
 • Ovjerene kopije svjedodžbi iz I, II, III i IV razreda srednje škole
 • Uvjerenje o eksternoj maturi
 • Cips ili ovjerena kopija lične karte
 • Rodni list (original ili ovjerena kopija)
 • Ispunjen prijavni obrazac

Upis i školarina

Školarina na studijskim programima "Informatika i računarstvo" i "Informacione tehnologije" iznosi 2000 KM (u slučaju jednokratne uplate cjelokupnog iznosa, odobrava se 10 % popusta).

Školarina na studijskim programima "Tršišne komunikacije" i "Savremeno poslovanje i informatički menadžment" iznosi 1800 KM .

Svi kandidati koji polože prijemni ispit te na osnovu Konačne rang liste primljenih kandidata ostvare pravo na upis u novu akademsku godinu, potrebno je da u predviđenom vremenskom okviru za upis dostave sljedeće:

 • Dvije fotografije za index
 • Ispunjen upisni materijal koji se preuzima u studentskoj službi IPI Akademije
 • Dokaz o uplati prve rate školarine


Za više informacija:

Kontakt: +387 35 258 454
E-mail: studentska@ipi-akademija.ba

Online platforma za učenje - MOODLE

Slika
Svi studenti IPI Akademije, prilikom upisa, potpuno BESPLATNO dobijaju pristup (username i password) online platformi za učenje - MOODLE.

Ovom platformom studentima je omogućeno lakše praćenje nastave, te adekvatna i pravovremena online informisanost o predmetnim obavezama, terminima ispita, rezultatima ispita i sl.
0 0