Informatika i računarstvo (240 ECTS)

Značaj studijskog programa „Informatika i računarstvo“ može se naglasiti iz činjenice da uvođenje elektronskog poslovanja posljednjih godina dovodi do naglog skoka konkurentnosti kompanije. Završetkom studija na ovom studijskom programu stiču se potrebna znanja i vještine za rad u organizacijama privatnog i javnog sektora na poslovima uvođenja, održavanja i primjene informacionih tehnologija u poslovnim procesima. Diplomanti studijskog programa „Informatika i računarstvo“ će poznavati informacione sisteme, baze podataka, programiranje u različitim okruženjima, kao i koncepte poslovnih procesa, te metode informacione podrške tim procesima. Bogat izbor sadržaja iz ekonomije i drugih društvenih disciplina diplomantima omogućava širok pogled na događanja u savremenom društvu i uključivanje informacionih tehnologija u društvene i poslovne okvire. Na osnovu širokog interdisciplinarnog znanja koje stiču na ovom studijskom programu, diplomanti se mogu lako i jednostavno uključiti u kreativni radni proces u različitim organizacijama.

Trajanje studija

Trajanje studija na studijskom programu „Informatika i računarstvo“ je četiri godine (8 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 240 ECTS studijskih bodova.

Završetkom studijskog programa „Informatika i računarstvo“ student stiče zvanje Bachelor - inženjer informatike i računarstva.

Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)
Uspješna realizacija studijskog programa „Informatika i računarstvo“ omogućava diplomantima stjecanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržište rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Ishodi učenja na studijskom programu „Informatika i računarstvo“ su usklađeni sa savremenim naučnim zahtjevima i međunarodni iskustvima. Završetak ovog studijskog programa će studentima omogućiti:

 • Sticanje temeljnih teorijskih znanja vezanih uz razvoj i implementaciju programske podrške i informacionih sistema;
 • Poznavanje uloge i značaja informatike u poslovnom subjektu i osposobljavanje za razvijanje poslovnih informacionih sistema u svom radnom okruženju;
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja poslovnih problema koji su podesni za rješavanje pomoću naprednih ICT;
 • Sposobnost planiranja i oblikovanja komponenti složenih informacionih sistema, kao što su: savremene tehnologije razvijanja poslovnih aplikacija i modeliranja podataka, upotreba programskih razvojnih oruđa, sigurnosne tehnologije operacijskih sistema i mreža;
 • Poznavanje i sposobnost primjene metoda u razvoju programske podrške jednostavnim organizacijskim procesima na nivou izvođenja;
 • Sposobnost administracije i održavanja računarskih mreža;
 • Poznavanje suštine i ovladavanje konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primjenu stečenih znanja;
 • Poznavanje i implementacija različitih modela elektronskog poslovanja ( e-trgovina, e-marketing, e-bankarstvo, m-trgovina);
 • Shvatanje sigurnosnih aspekata problematike elektronskog poslovanja;
 • Osposobljenost za projektovanje i razvoj informacionih sistema;
 • Samostalno pisanje programa u C++ i Javi;
 • Sposobnost oblikovanja baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja;
 • Poznavanje i razumijevanje osnovnih ekonomskih pojmova, finansijskog planiranja i načina finansiranja preduzeća;
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka;
 • Sposobnost projektovanja i održavanja web stranica;
 • Prilagođavanje softverskih proizvoda potrebama organizacije koja ih koristi;
 • Razvoj multimedijskih resursa;
 • Ovladavanje praktičnim znanjima koja omogućavaju pokretanje i vođenje vlastitih poslovnih projekata.

Mogućnosti zaposlenja
Završetak studija na studijskom programu „Informatika i računarstvo“ zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja nudi široke mogućnosti zaposlenja. Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:
 • Kao projektant informacionih sistema;
 • U IT odjeljenjima u preduzećima i javnim ustanovama;
 • U svim odjeljenjima preduzeća iz oblasti ICT;
 • Svim organizacijama koje nemaju samostalno IT odjeljenje, ali je potrebno pored rada na informatičko-komunikacijskim poslovima obavljati i druge poslovne zadatke;
 • Kao IT konsultant/specijalista/menadžer;
 • Kao web programer i web dizajner;
 • Kao administrator računarskih sistema, računarske mreže i baze podataka;
 • Kao sistem administrator;
 • Kao specijalista analitičar baza podataka;
 • Kao voditelj službe pomoći korisnicima aplikacija;
 • Na poslovima menadžera za elektronsko poslovanje;
 • Na poslovima menadžera u online kompanijama;
 • Na poslovima menadžera za e-bankarstvo, e-trgovinu, e-usluge (obrazovanje, uprava);
 • Pokretanje vlastite start-up kompanije.
0 0