Računovodstvo i finansije (240 ECTS)

Studijski program „Računovodstvo i finansije“ utemeljen je na iskustvima najboljih svjetskih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima računovodstveno-finansijskog profila. Na ovom studijskom programu obrazovali bi se ekonomisti za poslove u računovodstvu svih vrsta poslovnih subjekata – privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, trgovine, poljoprivrede, obrtnika i dr. Obrazovanje ekonomista na studijskom programu „Računovodstvo i finansije“ može se opravdati time što su u svim tim poslovnim subjektima potrebni stručni voditelji računovodstva, koji mogu kvalitetno odgovarati na pitanja uprava o mogućnostima daljeg rasta i razvoja, a posebno je prepoznata potreba za specifičnim znanjima iz navedenog područja.

Trajanje studija

Trajanje studija na studijskom programu „Računovodstvo i finansije“ je četiri godine (8 semestara). Radi se o studijskom programu prvog ciklusa studija čijim završetkom student treba da ostvari 240 ECTS studijskih bodova.

Završetkom studijskog programa „Računovodstvo i finansije“ student stiče zvanje: Bachelor ekonomije za računovodstvo i finansije.

Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)

Uspješna realizacija studijskog programa „Računovodstvo i finansije“ omogućava diplomantima sticanje kako opštih, tako i specifičnih kompetencija i vještina, kao podloge za njihovo aktivno i uspješno uključivanje na tržište rada, a kasnije i u privatnim ili javnim kompanijama u kojima će naći svoje mjesto. Završetak studija na ovom studijskom programu će omogućiti:

 • Sticanje kompetencije upravljanja poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti;
 • Sticanje znanja koja omogućuju obavljanje i vođenje različitih poslova u računovodstvu u različitim poslovnim subjektima;
 • Sposobnost obavljanja poslova organizovanja računovodstva, vođenje knjigovodstvene evidencije, donošenje odluka iz oblasti računovodstva i revizije;
 • Sposobnost izrade internih izvještaja za potrebe planiranja, kontrole i revizije, pripreme i prezentovanja eksternih izvještaja;
 • Sposobnost obavljanja poslova u procesu interne kontrole, te interne i eksterne revizije;
 • Sposobnost primjene savremenih metoda i postupaka u organizovanju poslovnih procesa;
 • Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka;
 • Poznavanje softverskih paketa neophodnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga;
 • Sticanje kvalitetnih (savremenih i neposredno upotrebljivih) znanja iz najvažnijih naučnih disciplina savremene ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja i drugih srodnih naučnih disciplina;
 • Osposobljenost za poslove operativnog i strateškog finansijskog menadžmenta u trgovačkim društvima, bankama i drugim finansijskim institucijama, uz poznavanje najnovijih finansijskih proizvoda;
 • Poznavanje poslovnih aktivnosti na tržištu kapitala sa akcentom na berzansko i brokersko poslovanje, kao i primjenu Interneta u berzanskom poslovanju;
 • Poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata bankarskog poslovanja;
 • Sposobnost finansijske analize kroz primjenu softverskih oruđa, kao i sposobnost izrade biznis planova;
 • Osposobljavanje za osnivanje vlastitih poslovnih subjekata i pokretanje vlastitog poslovanja;
 • Sposobnost tržišne realizacije poduzetničkih ideja.

Mogućnosti zaposlenja

Završetak studija na studijskom programu „Računovodstvo i finansije“ zahvaljujući širokom spektru multidisciplinarnih znanja nudi široke mogućnosti zaposlenja. Diplomanti ovog studijskog programa mogu naći zaposlenje:

 • U svim privrednim subjektima na različitim poslovima u računovodstvenim službama (konter, bilansis, knjigovođa glavne knjige, knjigovođa salda-konti, knjigovođa materijalnog knjigovodstva, knjigovođa robnog knjigovodstva, knjigovođa dugotrajne imovine, knjigovođa plaća, knjigovođa poreza); 
 • Na pozicijama rukovođenja poslovima računovodstva i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama;
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u različitim privrednim subjektima;
 • Na poslovima interne, eksterne i državne revizije;
 • Na poslovima finansijskog menadžera;
 • Na poslovima finansijskog analitičara;
 • Pokretanjem vlastite start-up kompanije;
 • Bankama i drugim finansijskim organizacijama kao i u državnoj administraciji;
 • U osiguravajućim kompanijama, penzijskim i zdravstvenim fondovima;
 • Na poslovima finansija, računovodstva, revizije, marketinga i menadžmenta u kompanijama koje se bave bankarstvom, osiguranjem, kao i u organizacionim cjelinama preduzeća iz različitih privrednih oblasti u domenu finansija;
 • U finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou, brokersko-dilerskim društvima, u investicionim fondovima;
 • Na menadžerskim pozicijama nižeg i srednjeg ranga u bankama i osiguravajućim društvima;
 • Na poslovima portfolio menadžmenta;
 • Na poslovima Risk menadžera i aktuarskim poslovima;
 • Na poslovima posrednika i zastupnika u osiguranju, poslovima procjenitelja rizika i šteta u osiguranju;
 • Na poslovima finansijskih stručnjaka (menadžeri za lokalne finansije, finansijska tržišta, agro-ruralne finansije, itd.);
 • Na poslovima finansiranja projekata, kao i u međunarodnim organizacijama koje se bave finansiranjem razvoja.
0 0